ประตูล๊อกห้องโรงแรม / ZK / รุ่น CM118E-S  ราคาถูก

ประตูล๊อกห้องโรงแรม

CM118E-S

Brand: ZK

Availability: In Stock

Condition: New

ชื่อสินค้า : CM118E-S
ประเภท : ประตูล๊อกห้องโรงแรม
รุ่น/ยี่ห้อ : ZK
รายละเอียดทั่วไป : ประตูล็อคห้องโรงแรม CM118E-S
+ CM118E S
+ Material 201 Stainless steel
+ Door Open Record 1000 record
----------------------------------------------------------------
Hotel Door Lock Systemประตูล็อคห้องภายในโรงแรมเป็นสวนสำคัญหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยของทุกโรงแรม ถ้าโรงแรมใดใช้กุญแจที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่สามารถไว้วางใจได โรงแรมก็เป็นเสมือนสถานที่ ที่ไม่ปลอดภัยสำาหรับชีวตและทรัพยสินของผู้ที่เข้ามาพักอาศัย อันเป็นอีกหนี่งสาเหตุที่ทำให้เกิด การโจรกรรม การขโมยทรัพยสิน หรือแม้แต่เกิดอาชญากรรมได้ อนิสงผลโดยตรงกับผู้ประกอบกิจการโรงแรม หรืออาจจะถึงขั้นทำให้ชื่อเสียงของโรงแรมเสียหาย ทำให้ไม่มีผู้เขาใช้บริการได้ ซึ่งทางออก ที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือการติดตั้งระบบควบคุมกุญแจที่ออกแบบมาเพื้อใช้งานกับโรงแรมโดยเฉพาะ หรือ Hotel Lock System โดยสิ่งที่ได้จากระบบนี้ก็คือความปลอดภัยในการใช้งาน และความสะดวกในการจัดการระบบการเข้าออกประตูสามารถจัดการได้โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งให้การทำงานที่ถูกต้องและแม่นยา โดยมีระบบสำรองเป็นระบบกุญแจที่ออกมาอยางพิเศษ ซึ่งระบบ Hotel Lock ปัจจุบันเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากเพราะหากมองในความปลอดภัยที่ได้จากระบบแล้วนับได้ว่าคุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับโรงแรมต่อผู้ที่เขาใช้บริการ และยังสามารถยกระดับของโรงแรมในสายตาของนักท่องเทียวไปอีกทางหนึ่งด้วย
ข้อมูลโบชัวร์ : ประตูล๊อกห้องโรงแรม / ZK / รุ่น CM118E-S  ราคาถูก Download