เครื่องสแกนลายนิวมือ รางวัล 7 ปี ซ้อน The base seLLer ,ExCELLNET บริษัท ซี.ซี.เอส. ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด HOTLINE : tEL.02 525 4177 - 80 ต่อ 101-105 ccs HIP สแกนนิ้ว
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
ความภาคภูมิใจของเราบริษัท ซี.ซี.เอส.ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด,สแกนนิ้วมือ ราคาถูก

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

C.C.S Group บริษัท ซี.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ซี.ซี.เอส.ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด
“บริการดี มีน้ำใจ ให้บริการ สร้างสรรค์พัฒนาองค์กร”

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ซี.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ซี.ซี.เอส.ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 และ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ตามลำดับ บริษัทฯ มีพนักงานที่มากด้วยความสามารถในการให้บริการ ทางด้าน FINGER SCAN (เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ),เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก,ระบบควบคุมความปลอดภัย,กล้องวงจรปิด,รวมทั้งงานทางด้านบัญชี,จัดทำบัญชี ,ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียนธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายหลัก “บริการดี มีน้ำใจ ให้บริการ สร้างสรรค์พัฒนาองค์กร” ทำให้สินค้าและบริการจากบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจโดยพนักงานมืออาชีพของบริษัทฯ มีการฝึกอบรมทักษะในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยถือปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนผู้มีพระคุณต่อองค์กร ที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างดีที่สุด สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาคือ CCS Technology ซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ เพราะทีมงานได้มุ่งมั่นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในทุกกลุ่มของธุรกิจ เช่น โรงแรม สถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน หน่วยงานราชการ บริษัทเงินทุน และธุรกิจอื่น ๆ บริษัทมีฐานลูกค้ามากกว่าพันราย และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การให้บริการ ก็เป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งลูกค้าให้ความไว้วางใจเป็นอย่างดีจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ มีพนักงานเพียง 3 คน เปิดให้บริการในฐานะของร้านค้าเป็นปีแรก เมื่อพ.ศ. 2540 และพัฒนาในฐานะบริษัทเมื่อปี พ.ศ 2544 เป็นจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและบริการเพื่อคนไทย

ปัจจุบัน บริษัทได้รับรางวัล

THE BEST PARTNERSHIP และ THE BEST SELLER 7 ปีซ้อน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการผนวกกับความรับผิดชอบ ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรค นานาประการตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ปัญหาทุกปัญหาได้รับการดูแล และการบริการเป็นอย่างดี ความบกพร่องและข้อผิดพลาดถูกแก้ไข และสะสมไว้เป็นประสบการณ์ ทั้งหมดนี้หลอมรวมเป็นองค์การด้วยนโยบายหลัก “บริการดี มีน้ำใจ ให้บริการ สร้างสรรค์พัฒนาองค์กร”

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ,สแกนนิ้วมือ ราคาถูก
 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนนิ้ว สินค้ามาตรฐาน HIP

เครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนใบหน้าเครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า

กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด

นาฬิกายามนาฬิกายาม

นาฬิกายาม

เครื่องสแกนบัตรเครื่องสแกนบัตร

เครื่องสแกนบัตร

ระบบกันขโมยไร้สายระบบกันขโมยไร้สาย

ระบบกันขโมยไร้สาย

ระบบที่จอดรถระบบที่จอดรถ

ระบบที่จอดรถ

AccessoryAccessory

Accessory

KEYWORD

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า กล้องวงจรปิด นาฬิกายาม เครื่องสแกนบัตร ระบบกันขโมยไร้สาย ระบบที่จอดรถ Accessory เครื่องบันทึกภาพ กลอนไฟฟ้า ประตูล๊อกห้องโรงแรม เครื่องบันทึกเวลาทำงาน เครื่องทาบบัตร กล้องวงจรปิด ราคาถูก เครื่องสแกนใบหน้า ราคาถูก เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องตอกบัตร คีย์การ์ด เครื่องบันทึกเวลา กล้องวงจรปิดราคาถูก สแกนหน้า ราคาถูก กลอนประตูไฟฟ้า Face Scan Finger Scan คีย์การ์ด เปิดปิดประตู1