เครื่องสแกนลายนิวมือ รางวัล 7 ปี ซ้อน The base seLLer ,ExCELLNET บริษัท ซี.ซี.เอส. ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด HOTLINE : tEL.02 525 4177 - 80 ต่อ 101-105 ccs HIP สแกนนิ้ว
ลูกค้าของเรา
กรมควบคุมมลพิษ ติดตั้งระบบควบคุม การเปิด-ปิด ประตูด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือรุ่น CCS-F7 เพื่อรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 ชุด กรมควบคุมมลพิษ (27/10/57)

ได้มอบความใว้วางใจให้บริษัท ซี.ซี.เอส ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุม การเปิด-ปิด ประตูด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือรุ่น CCS-F7 เพื่อรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 ชุด


มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือ HIP รุ่น 816U และระบบควบคุมประตูพร้อมกลอนไฟฟ้า แม่เหล็กขนาด 600 ปอนด์ เพื่อควบคุมการเข้าออกห้องเรียนของนักศึกาา จำนวนมากกว่า 30 เครื่อง มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (6/10/2557)

ได้มอบความใว้วางใจให้บริษัท ซี.ซี.เอส ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือ HIP รุ่น 816U และระบบควบคุมประตูพร้อมกลอนไฟฟ้า แม่เหล็กขนาด 600 ปอนด์ เพื่อควบคุมการเข้าออกห้องเรียนของนักศึกาา จำนวนมากกว่า 30 เครื่อง


บมจ. กสท. โทรคมนาคม ภาคตะวันออก ติดตั้งระบบประตูและเครื่องสแกนนิ้วมือรุ่น HIP รุ่นCMI820-C พร้อมระบบควบคุมประตูห้อง Server 15 สาขา จำนวน 30 เครื่อง บมจ. กสท. โทรคมนาคม ภาคตะวันออก(15/09/57)

ได้มอบความใว้วางใจให้บริษัท ซี.ซี.เอส ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งระบบประตูและเครื่องสแกนนิ้วมือรุ่น HIP รุ่นCMI820-C พร้อมระบบควบคุมประตูห้อง Server 15 สาขา จำนวน 30 เครื่อง


กระทรวงกลาโหม สถาบันป้องกันประเทศ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ HIP รุ่น C856 จำนวน 16 ชุด พร้อมเครื่องรับละบันทึก กระทรวงกลาโหม สถาบันป้องกันประเทศ (12/07/57)

ได้มอบความใว้วางใจให้บริษัท ซี.ซี.เอส ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ HIP รุ่น C856 จำนวน 16 ชุด พร้อมเครื่องรับละบันทึก


ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือ C806 และเครื่องสแกนบัตร KR100 พร้อมชุดควบคุมประตู โดยใช้ C806 ใช้สแกนเข้าตึก และ KR100  สแกนออก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (27/10/57)

ได้มอบความใว้วางใจให้บริษัท ซี.ซี.เอส ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือ C806 และเครื่องสแกนบัตร KR100 พร้อมชุดควบคุมประตู โดยใช้ C806 ใช้สแกนเข้าตึก และ KR100 สแกนออก


โรงไฟฟ้าราชบุรี ติดตั้งเครื่องสแกนบัตรควบคุมประตู Soyal 721 HV3 พร้อมชุดควบคุมประตูและเครื่องสแกนนิ้วควบคุม ประตู Ci809 ในตัวอาคาร โรงไฟฟ้าราชบุรี

ได้มอบความใว้วางใจให้บริษัท ซี.ซี.เอส ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งเครื่องสแกนบัตรควบคุมประตู Soyal 721 HV3 พร้อมชุดควบคุมประตูและเครื่องสแกนนิ้วควบคุม ประตู Ci809 ในตัวอาคาร


โรงพยาบาลเมืองราช ติดตั้งระบบชุดควบคุมประตู 3 ชุด เปิด-ปิด ประตูด้วย Exit Switch โดยใช้ Power Supply เป็นตัวหน่วงเวลา โรงพยาบาลเมืองราช

ได้มอบความใว้วางใจให้บริษัท ซี.ซี.เอส ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งระบบชุดควบคุมประตู 3 ชุด เปิด-ปิด ประตูด้วย Exit Switch โดยใช้ Power Supply เป็นตัวหน่วงเวลา


บริษัท เอเซียติค อุตสหกรรมเกษตร จำกัด ติดตั้งระบบเครื่องสแกนนิ้วมือควบคุมประตู i809 พร้อมชุดควบคุมประตู เป็นจำนวน 9 ชุด บริษัท เอเซียติค อุตสหกรรมเกษตร จำกัด

ได้มอบความใว้วางใจให้บริษัท ซี.ซี.เอส ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องสแกนนิ้วมือควบคุมประตู i809 พร้อมชุดควบคุมประตู เป็นจำนวน 9 ชุด


โรงไฟฟ้าหงสา ประเทศลาว เครื่องสแกนใบหน้าโดยใช้งานร่วมกับกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 600 ปอนด์ จำนวนทั้งสิ้น กว่า 5 แบบ โรงไฟฟ้าหงสา ประเทศลาว

ได้มอบความใว้วางใจให้บริษัท ซี.ซี.เอส ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุม การเปิด-ปิด (ACCESS CONTROL) ในส่วนขอห้องผลิตกระแสไฟฟ้าและห้องควบคุม ซึ่งเป็นเครื่องสแกนใบหน้าโดยใช้งานร่วมกับกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 600 ปอนด์ จำนวนทั้งสิ้น กว่า 5 แบบ


มหาวิทลัย เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดตั้งระบบควบคุม การเข้าออก ของรถยนต์ โดยเลือกใช้หัวอ่านระยะไกล Blutooth ควบคู่กับ Controller Wiegan ของไม้กั้น คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 หัวอ่าน คณะวิทยาศาสตร์ 5 หัวอ่าน มหาวิทลัย เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (30/9/2557)

ได้มอบความใว้วางใจให้บริษัท ซี.ซี.เอส ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุม การเข้าออก ของรถยนต์ โดยเลือกใช้หัวอ่านระยะไกล Blutooth ควบคู่กับ Controller Wiegan ของไม้กั้น คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 หัวอ่าน คณะวิทยาศาสตร์ 5 หัวอ่าน


บริษัท ฮิตาชิ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมดึง ข้อมูลการลงเวลาโดยใช้ระบบ ADMS รุ่น CCS-Iclock660 จำนวน 50เครื่อง บริษัท ฮิตาชิ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (15/07/57)

ได้มอบความใว้วางใจให้บริษัท ซี.ซี.เอส ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมดึง ข้อมูลการลงเวลาโดยใช้ระบบ ADMS รุ่น CCS-Iclock660 จำนวน 50เครื่อง


บมจ. กสท.โทรคมนาคม ภาคตะวันตก ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตูของศูนย์ กสท.ทั้งภาคตะวันตก ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น CCS-TF1700 พร้อมชุดกลอนไฟฟ้า จำนวนกว่า 13 ชุด บมจ. กสท.โทรคมนาคม ภาคตะวันตก (13/01/57)

ได้มอบความใว้วางใจให้บริษัท ซี.ซี.เอส ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตูของศูนย์ กสท.ทั้งภาคตะวันตก ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น CCS-TF1700 พร้อมชุดกลอนไฟฟ้า จำนวนกว่า 13 ชุด


โรงานผลิตยารังสิต องค์การเภสัชกรรม ติดตั้ง DVR Hikvision รุ่น SD-7208 HVI-ST 8 Channel พร้อมกล้องวงจรปิด INNEXT รุ่น ZAI603X 8 ตัว โรงานผลิตยารังสิต องค์การเภสัชกรรม

ได้มอบความใว้วางใจให้บริษัท ซี.ซี.เอส ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้ง DVR Hikvision รุ่น SD-7208 HVI-ST 8 Channel พร้อมกล้องวงจรปิด INNEXT รุ่น ZAI603X 8 ตัว


บริษัท ไบร์ท พรีแคสเตอร์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมื C806 พร้อมชุดควบคุมประตูไว้หน้าออฟฟิต และติดตั้งสัญญานกันขโมยไร้สาย CM 007K และนาฬิกายาม GT9 ให้กับพนักงงานรักษาความปลอดภัย บริษัท ไบร์ท พรีแคสเตอร์ จำกัด

ได้มอบความใว้วางใจให้บริษัท ซี.ซี.เอส ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ C806 พร้อมชุดควบคุมประตูไว้หน้าออฟฟิต และติดตั้งสัญญานกันขโมยไร้สาย CM 007K และนาฬิกายาม GT9 ให้กับพนักงงานรักษาความปลอดภัย


บริษัท อินทาโก จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้า iFace302 จำนวน 12 เครื่อง พร้อมชุดควบคุมประตูและ Buzzer และติดตั้งชุด Wiegand Controll System 4 จุด บริษัท อินทาโก จำกัด

ได้มอบความใว้วางใจให้บริษัท ซี.ซี.เอส ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้า iFace302 จำนวน 12 เครื่อง พร้อมชุดควบคุมประตูและ Buzzer และติดตั้งชุด Wiegand Controll System 4 จุด


บริษัท แปซีฟิต คลีนรูม เซอร์วิส จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนบัตร จำนวน 4 เครื่อง พร้อมชุดควบคุมประตู บริษัท แปซีฟิต คลีนรูม เซอร์วิส จำกัด (27/10/57)

ได้มอบความใว้วางใจให้บริษัท ซี.ซี.เอส ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งเครื่องสแกนบัตร จำนวน 4 เครื่อง พร้อมชุดควบคุมประตูบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 	บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 	บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 	บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) 	บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 	บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตโยต้า เค มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 	บริษัท โตโยต้า เค มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 	บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด 	บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 	บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามนิสสันสุพรรณบุรี จำกัด 	บริษัท สยามนิสสันสุพรรณบุรี จำกัด
โตโยต้านครปฐมกรุ๊ป 	โตโยต้านครปฐมกรุ๊ป
บริษัท บริสจสโตน เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 	บริษัท บริสจสโตน เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพชรบุรี คาร์เร้นท์ (1978) จำกัด 	บริษัท เพชรบุรี คาร์เร้นท์ (1978) จำกัด
บริษัท ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 	บริษัท ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคกลาง 	มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 	เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี 	วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล 	มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 	เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 	โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โรงพยาบาลสงฆ์ 	โรงพยาบาลสงฆ์
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 	โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
โรงพยาบาลพญาไท 	โรงพยาบาลพญาไท
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย 	สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย
โรงพยาบาลตำรวจ 	โรงพยาบาลตำรวจ
โรงพยาบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี 	โรงพยาบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลกรุงไทย 	โรงพยาบาลกรุงไทย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา 	โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
โรงพยาบาลกรุงเทพ พระประแดง 	โรงพยาบาลกรุงเทพ พระประแดง
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 	โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จํากัด 	บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จํากัด
บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด 	บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด
บริษัท สามเศียร จำกัด 	บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด 	บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
บริษัท เดอะกรีนพาร์ค รีสอร์ท จํากัด 	บริษัท เดอะกรีนพาร์ค รีสอร์ท จํากัด
บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 	บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
โรงแรม สีมาธานี 	โรงแรม สีมาธานี
ซันไชน์ การ์เด้นรีสอร์ท 	ซันไชน์ การ์เด้นรีสอร์ท
เดอะโบนันซ่ารีสอร์ท เขาใหญ่ 	เดอะโบนันซ่ารีสอร์ท เขาใหญ่
ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย (ตลาดไท) 	ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย (ตลาดไท)
บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด (นมตรามะลิ) 	บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด (นมตรามะลิ)
บริษัทไบเล่คาลีฟอร์เนียโอเร้นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (เครื่องดื่ม ไบเล่) 	บริษัทไบเล่คาลีฟอร์เนียโอเร้นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (เครื่องดื่ม ไบเล่)
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด 	บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด (ขนม โก๋แก่) 	บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด (ขนม โก๋แก่)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย 	สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Group) 	บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Group)
บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด 	บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด
บริษัท สยาม ไวเนอรี่เทรดดิ้งพลัส จำกัด 	บริษัท สยาม ไวเนอรี่เทรดดิ้งพลัส จำกัด
บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (HP) 	บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (HP)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ตำรวจภูธรภาค ๗ 	ตำรวจภูธรภาค ๗
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน 	โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน
สำนักงานตำรวจป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 	สำนักงานตำรวจป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมราชทัณฑ์ 	กรมราชทัณฑ์
กองบัญชาการตำรวจนครบาล 	กองบัญชาการตำรวจนครบาล
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ศูนย์คุณธรรม 	ศูนย์คุณธรรม
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 	สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
ศูนย์บริการสุขภาพจุฬา 	ศูนย์บริการสุขภาพจุฬา
สหกรณ์การเกษตร สุวรรณภูมิ 	สหกรณ์การเกษตร สุวรรณภูมิ
สหกรณ์ชุมชนออมทรัพย์ 	สหกรณ์ชุมชนออมทรัพย์
สถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา 	สถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
บริษัท ลีอาร์คิเทค จำกัด 	บริษัท ลีอาร์คิเทค จำกัด
บริษัท เทสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 	บริษัท เทสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสรัคชัน จำกัด (มหาชน) 	บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสรัคชัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฤทธา จำกัด 	บริษัท ฤทธา จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด 	บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด 	บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด
บริษัท วิศวภัทร จำกัด 	บริษัท วิศวภัทร จำกัด
สนามมวยแฟร์เทค 	สนามมวยแฟร์เทค
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) 	บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทกรุงไทย ออโต้ลีส จำกัด 	บริษัทกรุงไทย ออโต้ลีส จำกัด
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 	บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 	บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บริษัท จี.อี.โลจิสติกส์ จำกัด 	บริษัท จี.อี.โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท บีทูเอส จำกัด 	บริษัท บีทูเอส จำกัด
บริษัท ทีมกรุ๊ปออฟคัมปานีส์ จำกัด 	บริษัท ทีมกรุ๊ปออฟคัมปานีส์ จำกัด
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงแรงงาน 	กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงแรงงาน
บริษัท คลูแมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 	บริษัท คลูแมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วัดพระธรรมกาย 	วัดพระธรรมกาย
กรมควบคุมมลพิษ 	กรมควบคุมมลพิษ
องค์การเภสัชกรรม 	องค์การเภสัชกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัททีโอที 	สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัททีโอที
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน การประปานครหลวง 	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน การประปานครหลวง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำนักงานประกันสังคม 	สำนักงานประกันสังคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี 	องค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย 	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย
สภากาชาดไทย 	สภากาชาดไทย
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 	สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
กรมชลประทาน 	กรมชลประทาน
มูลนิธิที่อยู่อาศัย 	มูลนิธิที่อยู่อาศัย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า สินค้ามาตรฐาน HIP

KEYWORD

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า กล้องวงจรปิด นาฬิกายาม เครื่องสแกนบัตร ระบบกันขโมยไร้สาย ระบบที่จอดรถ Accessory เครื่องบันทึกภาพ กลอนไฟฟ้า ประตูล๊อกห้องโรงแรม เครื่องบันทึกเวลาทำงาน เครื่องทาบบัตร กล้องวงจรปิด ราคาถูก เครื่องสแกนใบหน้า ราคาถูก เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องตอกบัตร คีย์การ์ด เครื่องบันทึกเวลา กล้องวงจรปิดราคาถูก สแกนหน้า ราคาถูก กลอนประตูไฟฟ้า Face Scan Finger Scan คีย์การ์ด เปิดปิดประตู1