article

ทดสอบคุณภาพของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

วันที่อัพเดท : 2015-11-16 15:26:26 | จำนวนผู้ชม 7211|

วันนี้ C.C.S บริษัทผู้จำหน่าย เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก บทความนี้เป็นบทความที่วิเคราะห์การจำแนกคุณภาพของภาพลายนิ้วมือของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ


การเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับความถูกต้องของการจดจำลายนิ้วมือต่างๆโดยจะใช้วิธี OQ (Operational Quolity)ผลของการทดสอบจะแสดงให้เห็นถึง 3คุณสมบัติคุณภาพของภาพที่มีความถูกต้องเหมือนเทียบกับคุณสมบัติเดิมของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ระบบการบันทึกลายนิ้วมือ เป็นเทคโนโลยีBiometric ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในปัจจุบันในเชิงประสิทธิภาพและถูกนำมาใช้เป็นวิธีการระบุตัวตนในการใช้งานวงกว้าง บางประเทศเก็บข้อมูลของการสแกนลายนิ้วมือในเอกสารเป็นบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ และยังมีการในไปใช้งานในรูปแบบอื่นๆ และยังมีการวางแผนที่จะพัฒนาในอนาคต เช่น US-VISIT , PIV ในสหรัฐอเมริกา Biometric Passport บัตรอเนกประสงค์ของรัฐบาลมาเลเซีย เป็นต้น เทคโนโลยีBiometric ที่มีการใช้งานขนาดใหญ่ๆการเลือกใช้อุปกรณ์นั้นเป็นจุดสำคัญสุดๆที่มีข้อถกเถียงกันอยู่เสมอและมีหลายองค์ประกอบที่ต้องการนำมาคำนวณเช่น ต้องการภาพลายนิ้วมือที่มีคุณภาพสูง การใช้งานร่วมของ Requisites และที่สำคัญคือเรื่องของงบประมาณ
โดยทั่วไปแล้วในโครงการของขนาดใหญ่ของกำหนดจะถูกกำหนดขึ้นมา สำหรับอุปกรณ์ป้อนข้อมูลของลายนิ้วมือเพื่อที่จะรับประกันคุณภาพ ในFBI จะมีข้อกำหนดคุณภาพ (IQS) เพื่อการสแกนลายนิ้วมือที่มีคุณภาพขึ้นต่ำสุดไว้ "คุณภาพ" หมายถึง "ความเที่ยงตรงแม่นยำ" ในการสแกนซ้ำรูปแบบของลายนิ้วมือต้นฉบับ และมันจะถูกคำนวณด้วยตัวแปรที่มีคุณภาพแบบแผนใช้ในระบบของการมองเห็น การพิมพ์ เช่น SNR, SFR เป็นต้นวิธีของการได้มาของคุณภาพเหล่านี้เป็นที่ยอมรับโดยจัดเป็นมาตรฐานของ IAFIS รวมถึงวิธีอื่นๆซึ่งภาพลายนิ้วมืออาจถูกตรวจโดยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์

ความจริงแล้ววิธีการในการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญของมนุษย์ มีเทคนิคในการเปรียบเทียบทีมีแนวทางในการพึ่งพารายละเอียดที่ดีมากซึ่งอ้างอิงความเที่ยงตรงตามข้อมูลตามพื้นฐานของความเป็นจริงในสถานการณ์กลับแตกต่างกัน เพราะในระบบBiometric จะมีการตรวจสอบโดยระบบอัติโนมัติ ภาพของลายนิ้วมือ ในระบบอัติโนมัติเช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ภาพแม่แบบของลายนิ้วมือจะถูกบันทึกไว้เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติในกรณีนี้มันอาจจะเป็นการเหมาะสมกว่าที่จะเป็นการเหมาะสมกว่าที่จะกำหนดคุณภาพของการสแกนลายนิ้วมือเป็นความสามารถของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จะได้รับภาพถูกต้องโดยเพิ่มการรับรู้ของขั้นตอนอัตโนมัติ ประโยชน์อย่างแรกของ operational quality คือช่วยให้การประเมินการสูญเสียประสิทธิภาพของเครื่องตามมาตรฐาน IQS โดยเปรียบเทียบลายนิ้วมือ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ต่อความถูกต้องของการยอมรับของตัวแปรคุณภาพ การวิเคราะหฺและประเมิณผลแยกแยะ เพื่อที่จะเข้าใจถึงความต้องการที่สำคัญที่สุดโดยกำหนดเป้าหมายที่ความแตกต่างกันของทั้ง3รูปแบบ(CNIPA-A,CNIPA-B,CNIPA-C)ในการสแกนเพียงครั้งเดียวKeyword : นาฬิกายาม,สแกนนิ้ว,สแกนนิ้วมือ,สแกนลายนิ้ว,สแกนลายนิ้วมือ,สแกนหน้า,สแกนใบหน้า,เครื่องตอกบัตร,เครื่องบันทึกเวลา,เครื่องสแกนนิ้ว,เครื่องสแกนนิ้ว ราคาถูก,เครื่องสแกนนิ้วHIP,เครื่องสแกนนิ้วมือ,เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก,เครื่องสแกนนิ้วมือHIP,เครื่องสแกนลายนิ้ว,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ราคาถูก,เครื่องสแกนหน้า,เครื่องสแกนใบหน้า
เว็บไซต์ : สแกนนิ้ว.com