article

ระบบไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) คืออะไร เครื่องสแกนใบหน้าระบบไบโอเมตริกซ์ทำงานยังไง

วันที่อัพเดท : 2020-04-17 11:13:43 | จำนวนผู้ชม 1586|

ระบบไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) คือ ข้อมูลทางสรีรวิทยาที่เกิดมาพร้อมกับบุคคลนั้นๆ เป็นการใช้ข้อมูลทางชีวภาพ ข้อมูลอัตลักษณ์ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ เช่น ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ใบหน้า เส้นเลือด ม่านตา เรตินา ดีเอ็นเอ ลายเซ็น

หรือแม้แต่ด้านบุคลิก ด้านพฤติกรรมที่พัฒนาโดยบุคคลนั้น เช่น รูปแบบการเขียน ลายเซ็น เสียง การเดิน การเคลื่อนไหว  เพื่อมาใช้ในการตรวจสอบบุคคล


หลายคนอาจเคยใช้เครื่องสแกนใบหน้า แต่เคยรู้ไหมว่า มันทำงานยังไง?


เครื่องสแกนใบหน้า ระบบไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) เป็นการใช้อัตลักษณ์ไบโอเมตริกซ์ ด้วยเทคโนโลยี Visible Light

เครื่องสแกนใบหน้า ระบบไบโอเมตริกซ์ โดยการสแกนใบหน้า จะเป็นการเทียบภาพใบหน้า หน้าผาก คิ้ว หู ดวงตา จมูก แก้ม คาง ปาก และการกระจาย การจัดวางของอวัยวะนั้นๆ กับฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ

ด้วยการจดจำใบหน้าที่แม่นยำ, ป้องกันการปลอมแปลงใบหน้า, มีการตอบสนองที่รวดเร็ว, มีการสแกนและตรวจจับภาพใบหน้าแบบมุมกว้าง, เป็นการสแกนใบหน้า แบบไม่มีการสัมผัส จึงปลอดภัยจากสิ่งสกปรก และเชื้อไวรัส เพื่อความมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น


Visible Light คือ สเปกตรัมแสงที่มองเห็นได้ เป็นช่วงหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถมองเห็นได้ด้วยดวงตาของมนุษย์ 

การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นนี้ บางครั้งก็เรียกว่า "แสงที่ตามองเห็น" หรือ "แสง" เฉยๆ ความยาวคลื่นช่วงนี้อยู่ระหว่าง 380-750 นาโนเมตร

สเปคตรัมของแสง ไม่ได้มีสีทุกสีที่ตาและสมองของมนุษย์สามารถรับรู้ได้ มีบางสีที่หายไปเช่น รังสีอินฟราเรด, รังสีอัลตราไวโอเลต


แม่แบบของไบโอเมตริกซ์ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในซอฟต์แวร์ ซึ่งจะถูกจัดการและสร้างขึ้นด้วยอัลกอริธึมที่แม่นยำ และใช้วิธีการเข้ารหัสที่หลากหลายเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลผู้ใช้

การพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในระดับสูงสุด จะทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลไบโอเมตริกซ์และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างถูกต้อง มีการนำเทคนิคการเข้ารหัสอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงมาใช้เพื่อการปกป้องข้อมูล


การจดจำใบหน้า คืออะไร

การจดจำใบหน้า เป็นการตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ และเป็นวิธีการรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบ Access Control

การจดจำใบหน้า เป็นการสะท้อนแสงที่ทำให้มองเห็นได้ เพื่อจับคุณสมบัติใบหน้านำมาประมวลผลการจดจำ และการรับรองความถูกต้อง


ตั้งแต่สมัยโบราณใบหน้าของมนุษย์ เป็นคุณลักษณะที่ชัดเจนที่สุดในฐานะข้อมูลตัวตนส่วนบุคคล เป็นวิธีการจดจำตัวบุคคล

ในอดีตใบหน้าของโจรผู้ร้ายจะถูกวาดลงบนกระดาษเพื่อติดประกาศจับ


คำจำกัดความของการจดจำใบหน้า

คุณสมบัติของใบหน้ามนุษย์ จะประกอบด้วย ดวงตา หู จมูก ปาก 

ดังนั้นการจดจำใบหน้าจึงถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะด้วยแอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่


อัลกอริทึมทางเทคนิค - สถาปัตยกรรมแห่งการจดจำใบหน้า

Algorithm หรือวิธีการขั้นตอน กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจน เมื่อนำเข้าอะไร แล้วจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นไร

คุณสมบัติการจดจำใบหน้า

การตรวจจับใบหน้า : ตรวจจับว่าภาพนั้นมีใบหน้ามนุษย์ ที่มีลักษณะเป็น 3 มิติหรือไม่

มีการอ่านภาพใบหน้าในรูปแบบ 3 มิติ คือ มีด้านกว้าง ด้านยาว และด้านลึกของใบหน้า

การที่สามารถรับรู้และอ่านได้ของใบหน้าที่มีมิติความลึก เครื่องสแกนใบหน้าจะใช้รูปแบบของตัวรับหลายเลเยอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการประมวลผล

เมื่อนำไปใช้กับการจดจำใบหน้า การอ่านใบหน้าแบบ 3 มิติ จะทำตรวจสอบบุคคลได้อย่างรวดเร็ว และมีอัตราความผิดพลาดลดลง


จุดอ่านตำแหน่งบนใบหน้า

การค้นหาจุดสังเกต ตำแหน่ง และการแจกแจงของใบหน้าที่ตรวจค้นพบ จะมีจุดอ่านตำแหน่งของใบหน้า ประมาณ 5-68 ตำแหน่งขึ้นอยู่กับเครื่องสแกนใบหน้าแต่ละรุ่น


การจัดแนวใบหน้า:

การวิเคราะห์จุดอ่านตำแหน่งของภาพใบหน้าที่ถูกอ่านพบ จะมีการจัดแนวภาพด้วยเทมเพลตใบหน้าที่บันทึกไว้ล่วงหน้า โดยการทำการครอบตัดและปรับขนาดตามระยะของใบหน้า


กระบวนการเปรียบเทียบใบหน้า

เพื่อยืนยันตัวตนของภาพใบหน้าที่ตรวจพบ และจะทำการเปรียบเทียบภาพใบหน้าที่ตรวจพบกับภาพใบหน้าในฐานข้อมูล

กระบวนการนี้จะสามารถทำได้ ก็ต่อเมื่อมีการบันทึกภาพใบหน้าไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะสามารถจับคู่กับภาพใบหน้าที่ถูกตรวจค้นพบ ทำให้หาข้อมูลประจำตัวของคนนั้นได้


การอ่านข้อมูลไปตามลำดับชั้น

Pixel การเทียบของจุดสี, เม็ดสี หลายๆจุด ที่มีสีต่างกัน และมาเรียงชิดติดๆกัน ทำให้เป็นภาพของใบหน้า

Edges  การอ่านวัตถุที่มีขอบ ที่ตัดกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

Object Parts การอ่านองค์ประกอบของใบหน้า

Object  การอ่านใบหน้าของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน


การอ่านข้อมูลไปตามลำดับชั้น เป็นวิธีการอ่านข้อมูลแบบมิติความลึก จากโครงสร้างที่มีระดับลึกที่สุด ถึงระดับที่สูงกว่า ซึ่งจะทำให้อ่านใบหน้าที่มีความซับซ้อนอย่างมีมิติได้

โดยเริ่มจากตรวจสอบระดับพิกเซลคือการเทียบสี จากนั้นเครื่องจะอ่านข้อมูลที่เป็น “ขอบของวัตถุ” “ชิ้นส่วนของวัตถุ” และ “ตัวของวัตถุ”

ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบลำดับชั้น ความแม่นยำ และความเร็วของเทคนิคการจดจำใบหน้า

อัลกอริทึมการจดจำใบหน้าได้รับการตรวจสอบโดยเทมเพลตของคนมากกว่า 20 เชื้อชาติ ใน 180 ประเทศและทำเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ไว้


คุณสมบัติหลักของการจดจำใบหน้า

มีการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยให้สามารถใช้งานได้ทั้งในร่ม และกลางแจ้งได้

พื้นที่เก็บข้อมูลมีขนาดเล็ก เทมเพลตของภาพใบหน้าใช้ข้อมูลน้อยกว่า 1 Kbyte

มีการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใบหน้า โดยไม่ต้องมีการสัมผัสเครื่อง ทำให้มีความถูกสุขลักษณะมากขึ้น และทำให้มีความสะดวกมากขึ้น


ประเภทของระบบจดจำใบหน้า

- การวินิจฉัยระบุตัวตน ว่าใบหน้านี้คือใคร ?

1: N เปรียบเทียบในการค้นหาภาพใบหน้าหลายๆ หน้าที่คล้ายกับภาพใบหน้าที่ตรวจสอบพบ (อินพุต) จากฐานข้อมูล

- การยืนยันตรวจสอบ ว่าเป็นคนนี้หรือไม่ ?

การเปรียบเทียบ 1: 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ภาพใบหน้าที่ถูกป้อนเข้ามาเป็นคนที่ลงทะเบียนในฐานข้อมูลหรือไม่

- รายการเฝ้าดู ว่านี่คือคนที่กำลังมองหาใช่ไหม ?

การระบุและการตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพใบหน้าอยู่ในรายการเฝ้าดู ถ้าใช่ จะระบุได้ คนๆนั้น เขา / เธอเป็นใคร


อุปสรรคในการจดจำใบหน้า

แม้แต่ใบหน้าของคนทั่วไป ก็ยังมีปัญหาตรงที่มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน 

แม้กระทั่งกระบวนการในการถ่ายภาพใบหน้า จากบุคคลคนเดียวกัน ก็อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น  

อุปกรณ์ในการจับภาพ, การแสดงออกทางสีหน้า, เครื่องประดับ, ทรงผม, ท่าทาง, แสง, ภาพที่บันทึกไว้และพื้นหลัง


ผู้โพสต์บทความ sale1@ccss.co.th