article

ออนไลน์ เครื่องสแกนนิ้ว ให้เชื่อมต่อหาโปรแกรม เข้าหากันจากหลายๆแหล่ง

วันที่อัพเดท : 2021-05-31 15:11:34 | จำนวนผู้ชม 16097|

การทำงานในรูปแบบของ Host
-------------------------------------------------------------------------------------------
IP - IP DYNDNS , Domain , Public IP - Program Time 5.0

IP - IP DYNDNS , Domain , Public IP - Server - Program Biotime 8.0

IP - IP DYNDNS , Domain , Public IP - Program Time.Net
-------------------------------------------------------------------------------------------
โปรแกรมของ Time 5.0 

* จำเป็นต้องแก้การเชื่อมต่อที่ File .mdb เพิ่มชื่อ host ของเราลงไป หลังจากนั้นทำการเชื่อมต่อ

โปรแกรมของ Biotime 8.0

* เชื่อมต่อ อัตโนมัติ

โปรแกรมของ Time.Net

* ต้องใช้งานกับ push ในการเชื่อมต่อเครื่อง
-------------------------------------------------------------------------------------------