ประวัติความเป็นมา บริษัท ซี.ซี.เอส. ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท ซี.ซี.เอส ฟิวเจอร์ซิสเต็ม จำกัด ผู้แทนจำหน่ายเครื่องสแกนลายนิ้วมืออย่างเป็นทางการ

C.C.S Group บริษัท ซี.ซี.เอส.ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท ซี.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

“บริการดี มีน้ำใจ ให้บริการ สร้างสรรค์พัฒนาองค์กร”

  บริษัท ซี.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ซี.ซี.เอส.ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 และ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ตามลำดับ บริษัทฯ มีพนักงานที่มากด้วยความสามารถในการให้บริการ ทางด้าน FINGER SCAN (เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ),เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก,ระบบควบคุมความปลอดภัย,กล้องวงจรปิด,รวมทั้งงานทางด้านบัญชี,จัดทำบัญชี ,ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียนธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายหลัก “บริการดี มีน้ำใจ ให้บริการ สร้างสรรค์พัฒนาองค์กร” ทำให้สินค้าและบริการจากบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจโดยพนักงานมืออาชีพของบริษัทฯ มีการฝึกอบรมทักษะในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยถือปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนผู้มีพระคุณต่อองค์กร ที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างดีที่สุด สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาคือ CCS Technology ซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ เพราะทีมงานได้มุ่งมั่นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในทุกกลุ่มของธุรกิจ เช่น โรงแรม สถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน หน่วยงานราชการ บริษัทเงินทุน และธุรกิจอื่น ๆ บริษัทมีฐานลูกค้ามากกว่าพันราย และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การให้บริการ ก็เป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งลูกค้าให้ความไว้วางใจเป็นอย่างดีจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ มีพนักงานเพียง 3 คน เปิดให้บริการในฐานะของร้านค้าเป็นปีแรก เมื่อพ.ศ. 2540 และพัฒนาในฐานะบริษัทเมื่อปี พ.ศ 2544 เป็นจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและบริการเพื่อคนไทย

ปัจจุบัน บริษัทได้รับรางวัล

  THE BEST PARTNERSHIP และ THE BEST SELLER 7 ปีซ้อน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการผนวกกับความรับผิดชอบ ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรค นานาประการตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ปัญหาทุกปัญหาได้รับการดูแล และการบริการเป็นอย่างดี ความบกพร่องและข้อผิดพลาดถูกแก้ไข และสะสมไว้เป็นประสบการณ์ ทั้งหมดนี้หลอมรวมเป็นองค์การด้วยนโยบายหลัก “บริการดี มีน้ำใจ ให้บริการ สร้างสรรค์พัฒนาองค์กร”