เครื่องสแกนลายนิวมือ รางวัล 7 ปี ซ้อน The base seLLer ,ExCELLNET บริษัท ซี.ซี.เอส. ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด HOTLINE : tEL.02 525 4177 - 80 ต่อ 101-105 ccs HIP สแกนนิ้ว
รายการสินค้าแยกตามประเภท
Accessory
HIP Accessory/Proximity Card/HIP
Proximity Card
Accessory
HIP Accessory/Mifare Card/HIP
Mifare Card
Accessory
HIP Accessory/Key Tag/HIP
Key Tag
กลอนไฟฟ้า
MAGNETIC กลอนไฟฟ้า/Magnetic Locks/MAGNETIC
Magnetic Locks
กลอนไฟฟ้า
MAGNETIC กลอนไฟฟ้า/ LZ Bracket /MAGNETIC
LZ Bracket
กลอนไฟฟ้า
MAGNETIC กลอนไฟฟ้า/U Bracket /MAGNETIC
U Bracket
กลอนไฟฟ้า
MAGNETIC กลอนไฟฟ้า/ GG Bracket/MAGNETIC
GG Bracket
กลอนไฟฟ้า
BOLT กลอนไฟฟ้า/Electric Bolt/BOLT
Electric Bolt
กลอนไฟฟ้า
BOLT กลอนไฟฟ้า/Drop Bolt /BOLT
Drop Bolt
กลอนไฟฟ้า
BOLT กลอนไฟฟ้า/U Bracket For Bolt/BOLT
U Bracket For Bolt
กลอนไฟฟ้า
BOLT กลอนไฟฟ้า/2U Stainless /BOLT
2U Stainless
กลอนไฟฟ้า
STRIKE กลอนไฟฟ้า/Electric Strike/STRIKE
Electric Strike
กลอนไฟฟ้า
AVTECH กลอนไฟฟ้า/MDR757/AVTECH
MDR757
กลอนไฟฟ้า
AVTECH กลอนไฟฟ้า/AVTECH MDR759/AVTECH
AVTECH MDR759
ประตูล๊อกห้องโรงแรม
CCS ประตูล๊อกห้องโรงแรม/CM118E-S /CCS
CM118E-S
ประตูล๊อกห้องโรงแรม
CCS ประตูล๊อกห้องโรงแรม/CM418E/CCS
CM418E
ประตูล๊อกห้องโรงแรม
CCS ประตูล๊อกห้องโรงแรม/CM 0141E/CCS
CM 0141E
ประตูล๊อกห้องโรงแรม
CCS ประตูล๊อกห้องโรงแรม/CM418E-1/CCS
CM418E-1
ประตูล๊อกห้องโรงแรม
CCS ประตูล๊อกห้องโรงแรม/ CM218E /CCS
CM218E
ประตูล๊อกห้องโรงแรม
CCS ประตูล๊อกห้องโรงแรม/Energy Switch T5557 /CCS
Energy Switch T5557
ประตูล๊อกห้องโรงแรม
CCS ประตูล๊อกห้องโรงแรม/Energy Switch Mifare 1/CCS
Energy Switch Mifare 1
ประตูล๊อกห้องโรงแรม
CCS ประตูล๊อกห้องโรงแรม/Energy Switch General /CCS
Energy Switch General
ประตูล๊อกห้องโรงแรม
HIP ประตูล๊อกห้องโรงแรม/Infrared Sensor Switch/HIP
Infrared Sensor Switch

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนนิ้วมือ สินค้ามาตรฐาน HIP

เครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนใบหน้าเครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า

กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด

นาฬิกายามนาฬิกายาม

นาฬิกายาม

เครื่องสแกนบัตรเครื่องสแกนบัตร

เครื่องสแกนบัตร

ระบบกันขโมยไร้สายระบบกันขโมยไร้สาย

ระบบกันขโมยไร้สาย

ระบบที่จอดรถระบบที่จอดรถ

ระบบที่จอดรถ

AccessoryAccessory

Accessory

KEYWORD

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า กล้องวงจรปิด นาฬิกายาม เครื่องสแกนบัตร ระบบกันขโมยไร้สาย ระบบที่จอดรถ Accessory เครื่องบันทึกภาพ กลอนไฟฟ้า ประตูล๊อกห้องโรงแรม เครื่องบันทึกเวลาทำงาน เครื่องทาบบัตร กล้องวงจรปิด ราคาถูก เครื่องสแกนใบหน้า ราคาถูก เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องตอกบัตร คีย์การ์ด เครื่องบันทึกเวลา กล้องวงจรปิดราคาถูก สแกนหน้า ราคาถูก กลอนประตูไฟฟ้า Face Scan Finger Scan คีย์การ์ด เปิดปิดประตู1