เครื่องสแกนลายนิวมือ รางวัล 7 ปี ซ้อน The base seLLer ,ExCELLNET บริษัท ซี.ซี.เอส. ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด HOTLINE : tEL.02 525 4177 - 80 ต่อ 101-105 ccs HIP สแกนนิ้ว
รายการสินค้าแยกตามประเภท
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ZKTeco เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/รุ่น CCS 160 (U-160C)  /ZKTeco
รุ่น CCS 160 (U-160C)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/CMi 816U/HIP
CMi 816U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/Ci681S/HIP
Ci681S
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/Cmi682S/HIP
Cmi682S
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/Ci683S/HIP
Ci683S
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/Ci690S/HIP
Ci690S
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/Ci 805U/HIP
Ci 805U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/Ci 809U/HIP
Ci 809U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/C 806  /HIP
C 806
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/Ci 809/HIP
Ci 809
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ZKTeco เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/CSF-200/ZKTeco
CSF-200
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ZKTeco เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/C-iClock 680/ZKTeco
C-iClock 680
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/CM i 800/HIP
CM i 800
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/C 602 /HIP
C 602
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/CM i 820c/HIP
CM i 820c
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/H8/HIP
H8
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ZKTeco เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/C-iClock 360/ZKTeco
C-iClock 360
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ZKTeco เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/C-iClock 660 /ZKTeco
C-iClock 660
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/CM i 880/HIP
CM i 880
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/CM i 825c/HIP
CM i 825c
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/CM i 812/HIP
CM i 812
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
CCS เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/CCS 5000/CCS
CCS 5000
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/CM 802/HIP
CM 802
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/CM i 818/HIP
CM i 818
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/CMi 816U/HIP
CMi 816U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/CMi 236/HIP
CMi 236
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/CMi 237/HIP
CMi 237
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ZKTeco เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/C-iClock 880/ZKTeco
C-iClock 880
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/F7/HIP
F7

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนนิ้วมือ สินค้ามาตรฐาน HIP

เครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนใบหน้าเครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า

กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด

นาฬิกายามนาฬิกายาม

นาฬิกายาม

เครื่องสแกนบัตรเครื่องสแกนบัตร

เครื่องสแกนบัตร

ระบบกันขโมยไร้สายระบบกันขโมยไร้สาย

ระบบกันขโมยไร้สาย

ระบบที่จอดรถระบบที่จอดรถ

ระบบที่จอดรถ

AccessoryAccessory

Accessory

KEYWORD

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า กล้องวงจรปิด นาฬิกายาม เครื่องสแกนบัตร ระบบกันขโมยไร้สาย ระบบที่จอดรถ Accessory เครื่องบันทึกภาพ กลอนไฟฟ้า ประตูล๊อกห้องโรงแรม เครื่องบันทึกเวลาทำงาน เครื่องทาบบัตร กล้องวงจรปิด ราคาถูก เครื่องสแกนใบหน้า ราคาถูก เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องตอกบัตร คีย์การ์ด เครื่องบันทึกเวลา กล้องวงจรปิดราคาถูก สแกนหน้า ราคาถูก กลอนประตูไฟฟ้า Face Scan Finger Scan คีย์การ์ด เปิดปิดประตู1