เครื่องสแกนลายนิวมือ รางวัล 7 ปี ซ้อน The base seLLer ,ExCELLNET บริษัท ซี.ซี.เอส. ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด HOTLINE : tEL.02 525 4177 - 80 ต่อ 101-105 ccs HIP สแกนนิ้ว
ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมบริการ
รายการสินค้า | ติดต่อสอบถามได้ครับ โทร 02-525-4177 -80 ต่อ 101-105
1 - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ที่ อัพเดท ประเภท ยี่ห้อ/รุ่น ชื่อสินค้า รูป รายละเอียด
1 2015-03-03 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi 816U เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,CMi 816U รายละเอียด
2 2015-03-05 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 800 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,CM i 800 รายละเอียด
3 2015-03-05 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP C 602 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,C 602 รายละเอียด
4 2015-03-05 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP C 806 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,C 806  รายละเอียด
5 2015-03-05 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 820c เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,CM i 820c รายละเอียด
6 2015-03-05 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP H8 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,H8 รายละเอียด
7 2015-03-05 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 880 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,CM i 880 รายละเอียด
8 2015-03-05 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 825c เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,CM i 825c รายละเอียด
9 2015-03-05 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 812 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,CM i 812 รายละเอียด
10 2015-03-05 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM 802 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,CM 802 รายละเอียด
11 2015-03-05 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 818 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,CM i 818 รายละเอียด
12 2015-03-06 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi 816U เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,CMi 816U รายละเอียด
13 2015-03-06 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi 236 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,CMi 236 รายละเอียด
14 2015-03-06 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi 237 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,CMi 237 รายละเอียด
15 2015-03-23 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP F7 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,F7 รายละเอียด
16 2015-10-27 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Ci 805U เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,Ci 805U รายละเอียด
17 2015-11-11 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Ci 809 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,Ci 809 รายละเอียด
18 2015-11-11 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Ci 809U เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,Ci 809U รายละเอียด
19 2017-05-05 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Ci681S เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,Ci681S รายละเอียด
20 2017-05-05 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Cmi682S เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,Cmi682S รายละเอียด
21 2017-05-05 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Ci683S เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,Ci683S รายละเอียด
22 2017-05-05 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Ci690S เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,HIP ,Ci690S รายละเอียด
23 2015-03-03 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTeco รุ่น CCS 160 (U-160C) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,ZKTeco,รุ่น CCS 160 (U-160C)  รายละเอียด
24 2015-03-05 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTeco C-iClock 360 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,ZKTeco,C-iClock 360 รายละเอียด
25 2015-03-05 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTeco C-iClock 660 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,ZKTeco,C-iClock 660 รายละเอียด
26 2015-03-06 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTeco C-iClock 680 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,ZKTeco,C-iClock 680 รายละเอียด
27 2015-03-06 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTeco C-iClock 880 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,ZKTeco,C-iClock 880 รายละเอียด
28 2016-05-09 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTeco CSF-200 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,ZKTeco,CSF-200 รายละเอียด
29 2015-03-05 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ CCS CCS 5000 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,CCS,CCS 5000 รายละเอียด

2 - เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนใบหน้า
ที่ อัพเดท ประเภท ยี่ห้อ/รุ่น ชื่อสินค้า รูป รายละเอียด
1 2015-03-06 เครื่องสแกนใบหน้า HIP CM i F20 เครื่องสแกนใบหน้า,HIP ,CM i F20 รายละเอียด
2 2015-03-06 เครื่องสแกนใบหน้า ZKTeco VF 300 เครื่องสแกนใบหน้า,ZKTeco,VF 300 รายละเอียด
3 2015-03-06 เครื่องสแกนใบหน้า ZKTeco iFace 302 เครื่องสแกนใบหน้า,ZKTeco,iFace 302 รายละเอียด
4 2015-03-06 เครื่องสแกนใบหน้า ZKTeco VF 680 เครื่องสแกนใบหน้า,ZKTeco, VF 680 รายละเอียด
5 2016-03-29 เครื่องสแกนใบหน้า ZKTeco uFace 302 เครื่องสแกนใบหน้า,ZKTeco,uFace 302 รายละเอียด
6 2016-06-24 เครื่องสแกนใบหน้า ZKTeco uFace602 เครื่องสแกนใบหน้า,ZKTeco,uFace602 รายละเอียด
7 2015-03-06 เครื่องสแกนใบหน้า CCS CMi F21 เครื่องสแกนใบหน้า,CCS,CMi F21 รายละเอียด

3 - เครื่องสแกนด้วยบัตร เครื่องสแกนด้วยบัตร
ที่ อัพเดท ประเภท ยี่ห้อ/รุ่น ชื่อสินค้า รูป รายละเอียด
1 2015-03-23 เครื่องสแกนด้วยบัตร HIP CSC 105 เครื่องสแกนด้วยบัตร,HIP ,CSC 105 รายละเอียด

4 - กล้องวงจรปิด CCTV กล้องวงจรปิด CCTV
ที่ อัพเดท ประเภท ยี่ห้อ/รุ่น ชื่อสินค้า รูป รายละเอียด
1 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMF286RS กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMF286RS รายละเอียด
2 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMR1600RS-E3 กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMR1600RS-E3 รายละเอียด
3 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMR-1015R กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMR-1015R รายละเอียด
4 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMT-3625SD กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMT-3625SD รายละเอียด
5 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMFZ 767RS กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMFZ 767RS รายละเอียด
6 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CML 707DC กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CML 707DC รายละเอียด
7 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMR 182RS กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMR 182RS รายละเอียด
8 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMR-128RS-T กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMR-128RS-T รายละเอียด
9 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMF Q667FS กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMF Q667FS รายละเอียด
10 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMF 076RC กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMF 076RC รายละเอียด
11 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMR-Q602FS กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMR-Q602FS รายละเอียด
12 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMR1630RC กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMR1630RC รายละเอียด
13 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMFQ976FS กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMFQ976FS รายละเอียด
14 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMR 3360RDS-E3 กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMR 3360RDS-E3 รายละเอียด
15 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMR 3360RDS-E3 กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMR 3360RDS-E3 รายละเอียด
16 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMF B858DS กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMF B858DS รายละเอียด
17 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP MR-050DS กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,MR-050DS รายละเอียด
18 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMR 915DS กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMR 915DS รายละเอียด
19 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMR 3360DS-E3 กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMR 3360DS-E3 รายละเอียด
20 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP C133 กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,C133 รายละเอียด
21 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMF B856DC กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMF B856DC รายละเอียด
22 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CM 600CPT กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CM 600CPT รายละเอียด
23 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CM 600CT กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CM 600CT รายละเอียด
24 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMR 026DS กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMR 026DS รายละเอียด
25 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP 600TVLINE กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,600TVLINE รายละเอียด
26 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CM 515C กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CM 515C รายละเอียด
27 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV HIP CMR 023DS กล้องวงจรปิด CCTV,HIP ,CMR 023DS รายละเอียด
28 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV Hi-View HI-7311 กล้องวงจรปิด CCTV,Hi-View,HI-7311 รายละเอียด
29 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV Hi-View HV-711 กล้องวงจรปิด CCTV,Hi-View,HV-711 รายละเอียด
30 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV Hi-View HV-110 กล้องวงจรปิด CCTV,Hi-View,HV-110 รายละเอียด
31 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV Hi-View HV-115 กล้องวงจรปิด CCTV,Hi-View,HV-115 รายละเอียด
32 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV Hi-View SA-11 กล้องวงจรปิด CCTV,Hi-View,SA-11  รายละเอียด
33 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV Hi-View HI-5115 กล้องวงจรปิด CCTV,Hi-View,HI-5115 รายละเอียด
34 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV Hi-View HV-111 กล้องวงจรปิด CCTV,Hi-View,HV-111 รายละเอียด
35 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV Hi-View HV-112 กล้องวงจรปิด CCTV,Hi-View,HV-112 รายละเอียด
36 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV Hi-View Hl-01 กล้องวงจรปิด CCTV,Hi-View,Hl-01 รายละเอียด
37 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV Hi-View HI-5112 กล้องวงจรปิด CCTV,Hi-View,HI-5112 รายละเอียด
38 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV Hi-View HI-793 กล้องวงจรปิด CCTV,Hi-View,HI-793 รายละเอียด
39 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV Hi-View HV-104 กล้องวงจรปิด CCTV,Hi-View,HV-104 รายละเอียด
40 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV AVTECH KPC131D กล้องวงจรปิด CCTV,AVTECH,KPC131D รายละเอียด
41 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV AVTECH KPC131E กล้องวงจรปิด CCTV,AVTECH,KPC131E รายละเอียด
42 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV AVTECH AVC412A กล้องวงจรปิด CCTV,AVTECH,AVC412A รายละเอียด
43 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV AVTECH KPC132D กล้องวงจรปิด CCTV,AVTECH,KPC132D รายละเอียด
44 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV AVTECH KPC133DW กล้องวงจรปิด CCTV,AVTECH,KPC133DW รายละเอียด
45 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV AVTECH KPC133EW กล้องวงจรปิด CCTV,AVTECH,KPC133EW รายละเอียด
46 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV AVTECH KPC136DT กล้องวงจรปิด CCTV,AVTECH,KPC136DT รายละเอียด
47 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV AVTECH KPC136ET กล้องวงจรปิด CCTV,AVTECH,KPC136ET รายละเอียด
48 2015-03-06 กล้องวงจรปิด CCTV AVTECH KPC139E กล้องวงจรปิด CCTV,AVTECH,KPC139E รายละเอียด
49 2015-03-09 กล้องวงจรปิด CCTV ASENWARE C136 กล้องวงจรปิด CCTV,ASENWARE,C136 รายละเอียด
50 2015-03-09 กล้องวงจรปิด CCTV HIKVISION DS-2CD8153F-E กล้องวงจรปิด CCTV,HIKVISION,DS-2CD8153F-E รายละเอียด
51 2015-03-09 กล้องวงจรปิด CCTV HIKVISION DS-2CD853F-E กล้องวงจรปิด CCTV,HIKVISION,DS-2CD853F-E รายละเอียด
52 2015-03-09 กล้องวงจรปิด CCTV HIKVISION DS-2CD7153-E กล้องวงจรปิด CCTV,HIKVISION,DS-2CD7153-E รายละเอียด
53 2015-03-09 กล้องวงจรปิด CCTV HIKVISION DS-2CD2012-I กล้องวงจรปิด CCTV,HIKVISION,DS-2CD2012-I รายละเอียด

5 - นาฬิกายาม นาฬิกายาม
ที่ อัพเดท ประเภท ยี่ห้อ/รุ่น ชื่อสินค้า รูป รายละเอียด
1 2015-03-09 นาฬิกายาม HIP GT 4 นาฬิกายาม,HIP ,GT 4 รายละเอียด
2 2015-03-09 นาฬิกายาม HIP GT 9 นาฬิกายาม,HIP ,GT 9 รายละเอียด
3 2015-03-09 นาฬิกายาม HIP CM GT8 นาฬิกายาม,HIP , CM GT8 รายละเอียด

6 - ระบบกันขโมยไร้สาย ระบบกันขโมยไร้สาย
ที่ อัพเดท ประเภท ยี่ห้อ/รุ่น ชื่อสินค้า รูป รายละเอียด
1 2015-03-09 ระบบกันขโมยไร้สาย CCS CM 007K ระบบกันขโมยไร้สาย,CCS,CM 007K รายละเอียด
2 2015-03-09 ระบบกันขโมยไร้สาย CCS CM007jx ระบบกันขโมยไร้สาย,CCS,CM007jx   รายละเอียด
3 2015-03-09 ระบบกันขโมยไร้สาย CCS CM007K3 ระบบกันขโมยไร้สาย,CCS,CM007K3    รายละเอียด
4 2015-03-09 ระบบกันขโมยไร้สาย CCS CMPL-6000-8F(16F) ระบบกันขโมยไร้สาย,CCS,CMPL-6000-8F(16F) รายละเอียด
5 2015-03-09 ระบบกันขโมยไร้สาย CCS CMPL-7001 ระบบกันขโมยไร้สาย,CCS,CMPL-7001 รายละเอียด

7 - ระบบที่จอดรถ ระบบที่จอดรถ
ที่ อัพเดท ประเภท ยี่ห้อ/รุ่น ชื่อสินค้า รูป รายละเอียด
1 2015-03-09 ระบบที่จอดรถ HIP CMHD053,CMHD056 ระบบที่จอดรถ,HIP ,CMHD053,CMHD056 รายละเอียด
2 2015-03-09 ระบบที่จอดรถ HIP CMP 6114 ระบบที่จอดรถ,HIP ,CMP 6114 รายละเอียด
3 2015-03-09 ระบบที่จอดรถ HIP CMH-M102K ระบบที่จอดรถ,HIP ,CMH-M102K รายละเอียด
4 2015-03-09 ระบบที่จอดรถ HIP CMHD213-216 ระบบที่จอดรถ,HIP ,CMHD213-216 รายละเอียด
5 2015-03-09 ระบบที่จอดรถ HIP CMHD353-356 ระบบที่จอดรถ,HIP ,CMHD353-356 รายละเอียด
6 2015-03-09 ระบบที่จอดรถ HIP CMW6126 ระบบที่จอดรถ,HIP ,CMW6126 รายละเอียด
7 2015-03-09 ระบบที่จอดรถ CCS CMHD002 ระบบที่จอดรถ,CCS,CMHD002 รายละเอียด
8 2015-03-09 ระบบที่จอดรถ CCS CMHD043,CMHD046 ระบบที่จอดรถ,CCS,CMHD043,CMHD046 รายละเอียด
9 2015-03-09 ระบบที่จอดรถ CCS CMT-DZ008 ระบบที่จอดรถ,CCS,CMT-DZ008 รายละเอียด
10 2015-03-09 ระบบที่จอดรถ CCS CA-DK0144 ระบบที่จอดรถ,CCS,CA-DK0144 รายละเอียด
11 2015-03-09 ระบบที่จอดรถ CCS CMHD063,CMHD066 ระบบที่จอดรถ,CCS,CMHD063,CMHD066 รายละเอียด
12 2015-03-09 ระบบที่จอดรถ CCS CMP5113 ระบบที่จอดรถ,CCS,CMP5113 รายละเอียด
13 2015-03-09 ระบบที่จอดรถ CCS CMPC001 ระบบที่จอดรถ,CCS,CMPC001 รายละเอียด
14 2015-03-09 ระบบที่จอดรถ CCS CMP0113 ระบบที่จอดรถ,CCS,CMP0113 รายละเอียด
15 2015-03-09 ระบบที่จอดรถ CCS CMHD206 ระบบที่จอดรถ,CCS,CMHD206 รายละเอียด

8 - Accessory Accessory
ที่ อัพเดท ประเภท ยี่ห้อ/รุ่น ชื่อสินค้า รูป รายละเอียด
1 2015-03-09 Accessory HIP Proximity Card Accessory,HIP ,Proximity Card รายละเอียด
2 2015-03-09 Accessory HIP Mifare Card Accessory,HIP ,Mifare Card รายละเอียด
3 2015-03-09 Accessory HIP Key Tag Accessory,HIP ,Key Tag รายละเอียด

9 - เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกภาพ
ที่ อัพเดท ประเภท ยี่ห้อ/รุ่น ชื่อสินค้า รูป รายละเอียด
1 2015-03-09 เครื่องบันทึกภาพ HIP CMDH7504/7508/7516 เครื่องบันทึกภาพ,HIP ,CMDH7504/7508/7516 รายละเอียด
2 2015-03-09 เครื่องบันทึกภาพ Hi-View HL-04L เครื่องบันทึกภาพ,Hi-View,HL-04L รายละเอียด
3 2015-03-09 เครื่องบันทึกภาพ Hi-View HV-04ME เครื่องบันทึกภาพ,Hi-View,HV-04ME รายละเอียด
4 2015-03-09 เครื่องบันทึกภาพ Hi-View HV-08ME เครื่องบันทึกภาพ,Hi-View,HV-08ME รายละเอียด
5 2015-03-09 เครื่องบันทึกภาพ Hi-View HV-08NRP เครื่องบันทึกภาพ,Hi-View,HV-08NRP รายละเอียด
6 2015-03-09 เครื่องบันทึกภาพ Hi-View HV-16NRP เครื่องบันทึกภาพ,Hi-View,HV-16NRP รายละเอียด
7 2015-03-09 เครื่องบันทึกภาพ Hi-View AN-16 เครื่องบันทึกภาพ,Hi-View, AN-16 รายละเอียด
8 2015-03-09 เครื่องบันทึกภาพ AVTECH MDR751 เครื่องบันทึกภาพ,AVTECH,MDR751 รายละเอียด
9 2015-03-09 เครื่องบันทึกภาพ AVTECH AVC708H เครื่องบันทึกภาพ,AVTECH,AVC708H รายละเอียด
10 2015-03-09 เครื่องบันทึกภาพ RAY-SHARP D9104BH เครื่องบันทึกภาพ,RAY-SHARP,D9104BH รายละเอียด
11 2015-03-09 เครื่องบันทึกภาพ RAY-SHARP D9108BH เครื่องบันทึกภาพ,RAY-SHARP,D9108BH รายละเอียด
12 2015-03-09 เครื่องบันทึกภาพ RAY-SHARP D9216H เครื่องบันทึกภาพ,RAY-SHARP,D9216H รายละเอียด
13 2015-03-09 เครื่องบันทึกภาพ RAY-SHARP D9216F-GRV เครื่องบันทึกภาพ,RAY-SHARP,D9216F-GRV รายละเอียด
14 2015-03-09 เครื่องบันทึกภาพ RAY-SHARP D9116 เครื่องบันทึกภาพ,RAY-SHARP,D9116 รายละเอียด

10 - กลอนไฟฟ้า กลอนไฟฟ้า
ที่ อัพเดท ประเภท ยี่ห้อ/รุ่น ชื่อสินค้า รูป รายละเอียด
1 2015-03-09 กลอนไฟฟ้า AVTECH MDR757 กลอนไฟฟ้า,AVTECH,MDR757 รายละเอียด
2 2015-03-09 กลอนไฟฟ้า AVTECH AVTECH MDR759 กลอนไฟฟ้า,AVTECH,AVTECH MDR759 รายละเอียด
3 2015-03-09 กลอนไฟฟ้า BOLT Electric Bolt กลอนไฟฟ้า,BOLT,Electric Bolt รายละเอียด
4 2015-03-09 กลอนไฟฟ้า BOLT Drop Bolt กลอนไฟฟ้า,BOLT,Drop Bolt รายละเอียด
5 2015-03-09 กลอนไฟฟ้า BOLT U Bracket For Bolt กลอนไฟฟ้า,BOLT,U Bracket For Bolt รายละเอียด
6 2015-03-09 กลอนไฟฟ้า BOLT 2U Stainless กลอนไฟฟ้า,BOLT,2U Stainless รายละเอียด
7 2015-03-09 กลอนไฟฟ้า STRIKE Electric Strike กลอนไฟฟ้า,STRIKE,Electric Strike รายละเอียด
8 2015-03-09 กลอนไฟฟ้า MAGNETIC Magnetic Locks กลอนไฟฟ้า,MAGNETIC,Magnetic Locks รายละเอียด
9 2015-03-09 กลอนไฟฟ้า MAGNETIC LZ Bracket กลอนไฟฟ้า,MAGNETIC, LZ Bracket รายละเอียด
10 2015-03-09 กลอนไฟฟ้า MAGNETIC U Bracket กลอนไฟฟ้า,MAGNETIC,U Bracket รายละเอียด
11 2015-03-09 กลอนไฟฟ้า MAGNETIC GG Bracket กลอนไฟฟ้า,MAGNETIC, GG Bracket รายละเอียด

11 - ประตูล๊อกห้องโรงแรม ประตูล๊อกห้องโรงแรม
ที่ อัพเดท ประเภท ยี่ห้อ/รุ่น ชื่อสินค้า รูป รายละเอียด
1 2015-03-09 ประตูล๊อกห้องโรงแรม HIP Infrared Sensor Switch ประตูล๊อกห้องโรงแรม,HIP ,Infrared Sensor Switch รายละเอียด
2 2015-03-09 ประตูล๊อกห้องโรงแรม CCS CM118E-S ประตูล๊อกห้องโรงแรม,CCS,CM118E-S รายละเอียด
3 2015-03-09 ประตูล๊อกห้องโรงแรม CCS CM418E ประตูล๊อกห้องโรงแรม,CCS,CM418E รายละเอียด
4 2015-03-09 ประตูล๊อกห้องโรงแรม CCS CM 0141E ประตูล๊อกห้องโรงแรม,CCS,CM 0141E รายละเอียด
5 2015-03-09 ประตูล๊อกห้องโรงแรม CCS CM418E-1 ประตูล๊อกห้องโรงแรม,CCS,CM418E-1 รายละเอียด
6 2015-03-09 ประตูล๊อกห้องโรงแรม CCS CM218E ประตูล๊อกห้องโรงแรม,CCS, CM218E รายละเอียด
7 2015-03-09 ประตูล๊อกห้องโรงแรม CCS Energy Switch T5557 ประตูล๊อกห้องโรงแรม,CCS,Energy Switch T5557 รายละเอียด
8 2015-03-09 ประตูล๊อกห้องโรงแรม CCS Energy Switch Mifare 1 ประตูล๊อกห้องโรงแรม,CCS,Energy Switch Mifare 1 รายละเอียด
9 2015-03-09 ประตูล๊อกห้องโรงแรม CCS Energy Switch General ประตูล๊อกห้องโรงแรม,CCS,Energy Switch General รายละเอียด


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนนิ้ว สินค้าระดับมาตรฐาน HIP

เครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนใบหน้าเครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า

กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด

นาฬิกายามนาฬิกายาม

นาฬิกายาม

เครื่องสแกนบัตรเครื่องสแกนบัตร

เครื่องสแกนบัตร

ระบบกันขโมยไร้สายระบบกันขโมยไร้สาย

ระบบกันขโมยไร้สาย

ระบบที่จอดรถระบบที่จอดรถ

ระบบที่จอดรถ

AccessoryAccessory

Accessory

KEYWORD

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า กล้องวงจรปิด นาฬิกายาม เครื่องสแกนบัตร ระบบกันขโมยไร้สาย ระบบที่จอดรถ Accessory เครื่องบันทึกภาพ กลอนไฟฟ้า ประตูล๊อกห้องโรงแรม เครื่องบันทึกเวลาทำงาน เครื่องทาบบัตร กล้องวงจรปิด ราคาถูก เครื่องสแกนใบหน้า ราคาถูก เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องตอกบัตร คีย์การ์ด เครื่องบันทึกเวลา กล้องวงจรปิดราคาถูก สแกนหน้า ราคาถูก กลอนประตูไฟฟ้า Face Scan Finger Scan คีย์การ์ด เปิดปิดประตู1