article

ระบบตรวจสอบสิทธิ์ ทางกายภาพและพฤติกรรม

วันที่อัพเดท : 2015-12-04 14:37:34 | จำนวนผู้ชม 2595|

วันนี้ C.C.S บริษัทผู้จำหน่าย เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก วันนี้จะขอนำบทความที่เคยได้นำเสนอไปแล้วกับมานำเสนอใหม่เพื่อให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ศึกษาได้ลองศึกษากันครับ

เทคโนโลยี ไบโอเมตริกซ์ (Biometric)ระบบตรวจสอบสิทธิ ทางกายภาพและพฤติกรรม

ไบโอเมตริกซ์ (Biometric เป็นการผสมผสานทางเทคโนโลยี ทางด้านชีวภาพ และทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทาง คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัด/ตรวจสอบ คุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และ ลักษณะทาง พฤติกรรม (Behaviors) ที่เป็นลักษณะเฉพาะ ของแต่ละคน มาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้น ๆ แล้วนำสิ่งเหล่านั้น มาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่ได้มีการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง พอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมละครับ   พูดกันง่ายๆฟังเข้าใจก็คือ เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับยืนยัน ตัวบุคคลด้วยการเปรียบเทียบ Pattern ของPhysical หรือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ด้วยคอมพิวเตอร์ นั่นเอง

ซึ่งลักษณะทางกายภาพที่ผมกล่าวมานี้ ก็เช่น เครื่องสแกนหน้า ,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ,เครื่องสแกนม่านตา รวมถึงกลิ่นก็จัดว่าเป็นลักษณะทางกายภาพด้วยเช่นกันครับ

การนำเอาไบโอเมตริกซ์มาช่วยส่วนใหญ่เป็นงานที่มีความจำเป็นในการตรวจสอบ และระบุตัวบุคคลคือเป็นงาน ที่ต้องมีความมั่นใจว่า บุคคลที่เข้ามาใช้งานนั้นเป็นบุคคลที่ผู้นั้นระบุว่าตนเองเป็น รวมถึงงานที่ต้องการความสะดวก และรวดเร็วในการระบุตัวผู้ใช้ การประยุกต์ใช้งาน ไบโอเมตริกซ์นั้นเหมาะสมทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน

การควบคุมการเข้าออกสถานที่ / หรือการใช้ตรวจสอบเวลาทำงาน

ซึ่งสามารถนำไปใช้ สถานที่หรือเขตที่หวงห้าม โดยนำไบโอเมตริกซ์มาช่วย เช่น การตรวจสอบการผ่านเข้าออกโดยใช้ลายนิ้วมือ รูปหน้า ลักษณะของเรตินาภายในดวงตา หรืออาจนำไปใช้กับการควบคุม การเข้าออกสถานที่ ได้แก่ การตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงาน ซึ่งระบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือ การลงชื่อการใช้บัตรตอกในการลงเวลาทำงาน และการใช้บัตรแถบแม่เหล็กในการทาบเพื่อการลงชื่อ การเซ็นชื่อนั้น ควบคุมเวลาได้ไม่ถูกต้อง แน่นอน การใช้บัตรตอกลงเวลา ต้องเสียเวลาการนำเอาบัตรตอกมาคำนวณหาเวลาการทำงาน ดังนั้นจึงมีการนำเอาบัตรแถบแม่เหล็กมาใช้ ซึ่งง่ายต่อการคำนวณหาเวลาทำงาน เพราะสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับระบบคอมพิวเตอร์ แต่การใช้บัตรตอก หรือการใช้บัตรแถบแม่เหล็ก มีข้อบกพร่องที่สำคัญคือ พนักงานสามารถตอกบัตรแทนกัน (Buddy Punching) ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับองค์กรทุกองค์กรเป็นอย่างมาก ดังนั้นการนำเอาไบโอเมตริกซ์มาช่วยในการตรวจสอบเวลาทำงานจึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งนี้เพราะยากต่อการปลอมแปลง และเพิ่มความสะดวกต่อพนักงาน เพราะไม่มีปัญหาเรื่องการลืม หรือการหายของบัตรแถบแม่เหล็ก


Keyword : นาฬิกายาม,สแกนนิ้ว,สแกนนิ้วมือ,สแกนลายนิ้ว,สแกนลายนิ้วมือ,สแกนหน้า,สแกนใบหน้า,เครื่องตอกบัตร,เครื่องบันทึกเวลา,เครื่องสแกนนิ้ว,เครื่องสแกนนิ้ว ราคาถูก,เครื่องสแกนนิ้วHIP,เครื่องสแกนนิ้วมือ,เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก,เครื่องสแกนนิ้วมือHIP,เครื่องสแกนลายนิ้ว,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ราคาถูก,เครื่องสแกนหน้า,เครื่องสแกนใบหน้า
เว็บไซต์ : สแกนนิ้ว.com